شعر برگزيده:
الأشعار گوشى به راه كعبه
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: هانى رضوى تاريخ تاريخ: ۱۷ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۵۱۹ نظرات نظرات: ۰
در خوابهاى بيسروسامانمان بمان
اى آخرين ستاره ى اندوه ِ آسمان
در کنج خلوت شب تشويش رخنه کن
با ما سرود ِ(ميرسم از راه) را بخوان
تصوير تو بزرگترين باور من است
مردى هميشه داشته لبخند بر لبان
مردى شبيه قصهى خرما ونان عزيز
مردى شبيه قصهى باباى مهربان
مردى شبيه تشنگى وبغض کودکان
مردى شبيه…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۲,۸۳۱) الأشعار آدين (نمایش ها: ۲,۶۲۰) الأشعار خوب من (نمایش ها: ۲,۵۵۳) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۲,۵۴۹) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۲,۴۱۸) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۲,۳۵۶) الأشعار آدينه موعود (نمایش ها: ۲,۳۳۰) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۲,۳۲۹) الأشعار شهره نُه آسمان (نمایش ها: ۲,۳۲۷) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۲,۳۰۴)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار درد چين (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار غروب (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار انتظار (التقييمات: ۱.۰ / ۱۰) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم