شعر برگزيده:
الأشعار غزل آرزو
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: عليرضا قزوه تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۵۲۵ نظرات نظرات: ۰
خواب ديدم، خواب دريا را خواب ديدم آسمان را نيز
اولين طوفان خلقت را، آخرين آتشفشان را نيز
اين که گفتم خواب بود، آرى، من ولى در اوج بيدارى
گشته ام با پاى خاک آلود، کوچه هاى آسمان را نيز
اى پرى آواى دشتستان، خون فايز، اى دو بيتى خوان
من تو را بسيار مفتونم، آن در چشم شروه خوان را نيز
ماه…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۳,۲۴۵) الأشعار آدين (نمایش ها: ۳,۰۶۲) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۲,۸۹۷) الأشعار خوب من (نمایش ها: ۲,۸۴۹) الأشعار آدينه موعود (نمایش ها: ۲,۷۲۴) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۲,۷۲۰) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۲,۶۷۱) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۲,۶۶۷) الأشعار شهره نُه آسمان (نمایش ها: ۲,۶۶۵) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۲,۶۲۱)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار درد چين (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار غروب (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار انتظار (التقييمات: ۱.۰ / ۱۰) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم