شعر مهدوى

الأشعار غروب

بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: مهدى زارعى تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۶۸۳ نظرات نظرات: ۰
تـو يک غـروب غـم انگيـز مى رسى از  راه          که  مـى  بـرند مـرا روى شـانه هـاى  سياه
صـداى  گريـه بـلند اسـت وجلمه هايى  هم          شـبـيهِ تـسـليت وغـصه وغـمى جـانکاه
بـه  گوش يـخزده ام مـى رسـد، وفـريادى          شـبـيـهِ حـرمـتِ ايــن لاالــه الا  الله!
وَچشـم  هـام،  که چشـم انـتظا تو هستند!          (اگر چه مـنـجمدند ونـمـى کنـنـد نگاه)
وَبـغض مـى کُنـد آن جـا جـنازه ى من که          (تو) را هميشه (نَفَس) مى کشيد و(خود) را (آه)!
چقـدر  شـب  که تـو را من مرور کرده ام  و          رسـيده ام بـه غـزل، گُل، شکوفه، دريا، ماه!
بـدون تـو، هـمه ى عمر من دو قسمت  شد:          (دقـيقه  هـاى تکيـده)، (دقـيقه هـاى  تباه)
اگر  چه مـتـن بـلندى سـت درد دل  هـايم          سکوت مـى کنـم وشـرحِ قـصّه را  کوتـاه
که بــاز جـمعه رسـيد ونـيامدى  وشـدند          (غـروبِ جـمعه) و(مرگ) و(وجودِ من) همراه!
بــراى بـدرقه نـعش مـن بـيا (هـر روز)          که کار مـن شـده سـى بار مرگ (در هر ماه)
وکُلَّ  دلـخـوشى زنــدگى مـن، ايـن  که          تـو  يک غـروب غـم انگيز، مى رسى از  راه
رتبه رتبه:
  ۱ / ۴.۰
نظرات
بدون نظرات

نام: *
كشور:
ايميل:
متن: *
بررسی کاربر: *
إعادة التحميل
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم