شعر برگزيده:
الأشعار غزل
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: سپيده کاشانى تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۹۱۱ نظرات نظرات: ۰
چراغ ديده روشن کن، که تا روشن کنى جانم
بيا اى نور را توام که در راهت گل افشانم
گل ناتم تو ميريزد زنوک خامه ام برچين!
مرا بس شاخه اى از آن، که تا بر سينه بنشانم
کليد سبز بختم را مکن پنهان ميان لب
سخن را قفل بگشا، تا چمن سازى بيابانم
بلم آهسته ران، اى سرنشين شط شعر من
که آواز کهن را درهوايى…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۳,۵۷۰) الأشعار آدين (نمایش ها: ۳,۳۶۱) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۳,۱۸۴) الأشعار خوب من (نمایش ها: ۳,۱۰۱) الأشعار آدينه موعود (نمایش ها: ۳,۰۴۵) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۲,۹۷۴) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۲,۹۵۸) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۲,۹۴۵) الأشعار شهره نُه آسمان (نمایش ها: ۲,۹۲۹) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۲,۸۸۳)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار درد چين (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار غروب (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار انتظار (التقييمات: ۱.۰ / ۱۰) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم