شعر برگزيده:
الأشعار طلوع
بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: مشفق کاشانى تاريخ تاريخ: ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۶۴۰ نظرات نظرات: ۰
شقايقى که در انديشه ى شکفتن بود
دل شکسته ى در خون نشسته ى من بود
به انتظار طلوع تو اى ستاره ى صبح
دو چشم منتظرم در قفس به روزن بود
چه شد که دست ستم در حريم حرمت گل
چو شبروان، به تکاپوى لاله چيدن بود؟!
مرا به کشت آمل در خزان بى خبرى
هزار خوشه ى بى حاصلى به خرمن بود
جوانه زد گل خورشيد در…
التفاصيل
بيشترين شعر مشاهده شده:
الأشعار آخرين طوفان (نمایش ها: ۳,۵۷۰) الأشعار آدين (نمایش ها: ۳,۳۶۱) الأشعار غزل انتظار (نمایش ها: ۳,۱۸۴) الأشعار خوب من (نمایش ها: ۳,۱۰۱) الأشعار آدينه موعود (نمایش ها: ۳,۰۴۵) الأشعار غزل بهار (نمایش ها: ۲,۹۷۴) الأشعار سرشك نياز (نمایش ها: ۲,۹۵۸) الأشعار شيعه يعنى شوق، يعنى انتظار (نمایش ها: ۲,۹۴۵) الأشعار شهره نُه آسمان (نمایش ها: ۲,۹۲۹) الأشعار غزل غربت (نمایش ها: ۲,۸۸۳)
رتبه دار ترين شعرها:
الأشعار درد چين (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار نيامدى (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار امسال هم (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار ديدار (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار تا دل شب (التقييمات: ۵.۰ / ۱) الأشعار غروب (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار غزل غربت (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار خورشيد پرستان (التقييمات: ۴.۰ / ۱) الأشعار انتظار (التقييمات: ۱.۰ / ۱۰) الأشعار خوب من (التقييمات: ۱.۰ / ۱)
جستجو در شعر:
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم