صفحه اصلى » شعر مهدوى » همه هست آرزويم
شعر مهدوى

الأشعار همه هست آرزويم

بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: فصيح الزمان شيرازى تاريخ تاريخ: ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۲۴۹۶ نظرات نظرات: ۰
هـمه هـست آرزويـم كه ببينم از تو  رويى          چه زيـان تو را كه من هم برسم به  آرزويى؟!
بـه  كـسى جـمال خود را ننموده‏يى وبينم          هـمه جا به هر زبانى، بود از تو گفت وگويى!
غـم ودرد ورنـج ومـحنت همه مستعد قتلم          تـو  بِـبُر  سر از تنِ من، بِبَر از ميانه،  گويى!
بـه  ره  تو بس كه نالم، ز غم تو بس كه مويم          شـده‏ام  ز نـاله، نالى، شده‏ام ز مويه،  مويى
همه خوشدل اين كه مطرب بزند به تار، چنگى          مـن از آن خوشم كه چنگى بزنم به تار  مويى!
چه  شود  كه راه يابد سوى آب، تشنه كامى؟          چه  شـود  كه كام جويد ز لب تو، كامجويى؟
شود اين كه از ترحّم، دمى اى سحاب رحمت!          من  خشك لب هم آخر ز تو تَر كنم  گلويى؟!
بشكست اگر دل من، به فداى چشم  مستت!          سـر  خُـمّ مـى سلامت، شكند اگر  سبويى
هـمه مـوسم تـفرّج، به چمن روند  وصحرا          تـو قـدم به چشم من نه، بنشين كنار جويى!
نـه  بـه باغ ره دهندم، كه گلى به كام  بويم          نـه دمـاغ اين كه از گل شنوم به كام،  بويى
ز  چه  شيخ پاكدامن، سوى مسجدم  بخواند؟!          رخ  شـيخ وسجده‏گاهى، سر ما وخاك كويى
بـنموده  تـيره روزم، سـتم سـياه  چشمى          بـنموده مـو سپيـدم، صـنم  سپيـدرويى!
نـظرى  بـه سوىِ (رضوانىِ) دردمند مسكين          كـه  به  جز درت، اميدش نبود به هيچ  سويى‏
رتبه رتبه:
  ۰ / ۰.۰
نظرات
بدون نظرات

نام: *
كشور:
ايميل:
متن: *
بررسی کاربر: *
إعادة التحميل
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم