صفحه اصلى » شعر مهدوى » بى نشان
شعر مهدوى

الأشعار بى نشان

بخش بخش: شعر مهدوى الشخص شاعر: هوشنگ ابتهاج تاريخ تاريخ: ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۳ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۱۵۱۸ نظرات نظرات: ۰
زين  گونه  ام که در غم غربت شکيب نيست          گر سـر کنـم شکايت هجران غريب  نيست
جـانم  بگيـر وصـحبت جـانانه ام  ببخش          کز جان شکيب هست وزجانان شکيب نيست
گم گشـتـه ديــار مـحـبت کجـا رود          نـام  حـبيب  هـست ونشان حبيب  نيست
عـاشق مـنم که يـار بـه حـالم نظر  نکرد          اى  خـواجه درد هست وليکن طبيب  نيست
در  کار عـشق او که جـهانيش مدعى  ست          ايـن  شکر  چون کنيم که ما را رقيب نيست
جـانا نـصيب حـسن تـو حد کمال  يافت          ويـن  بخت بين که از تو هنوزم نصيب نيست
گلبانگ  سايه گوش کن اى سرو خوش  خرام          کايـن  سـوز  دل به ناله هر عندليب  نيست
رتبه رتبه:
  ۰ / ۰.۰
نظرات
بدون نظرات

نام: *
كشور:
ايميل:
متن: *
بررسی کاربر: *
إعادة التحميل
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم