منوى اصلى:
جستجو در سايت:
 صفحه اصلى » درباره ما
صفحه اصلى

مقاله ها مثبت درباره ما

بخش بخش: صفحه اصلى تاريخ تاريخ: ۸ / ۳ / ۱۳۹۹ هـ.ش نمایش ها نمایش ها: ۳۹۲۴ نظرات نظرات: ۰

بسم الله الرحمن الرحیم
مرکز پژوهش های تخصصی امام مهدی (عجّل الله فرجه)

مسأله إمام مهدی (عجّل الله فرجه) یکی از مهمترین مسائل مطرح شده در میدان علمی ودر تمام بحث های مربوط به آن ومکاتب وایدئولوژی ها وروشهای فلسفی آن است. زیرا همه به آن روزی که عدالت وسعادت بر همه بشریت حاکم می شود معتقد هستند ولی اختلاف آنجاست که چه شخصیتی محور این حرکت جهانی خواهد بود وچه محوری تمام بشریت را زیر پرچم ورهبری خود قرار خواهد داد - این اختلاف به سبب پیروی از عقائد فکری مختلف، البته با چشم پوشی از نحوه ی نگرش واقع بینانه وطرفداری از این مسأله، ایجاد می شود -.
از روشن ترین مسائل مطرح شده در این زمینه - ومنظورم مشخص کردن شایسته ترین فرد یا گروه برای حمل تمام سختیهای کار وبرعهده گرفتن این وظیفه ی جهانی که بشریت به آن چشم دوخته است، همان وظیفه ی جهانی که بشریت از ابتدای ولادتش تا به آخرین لحظه به آن امید کار می کند - اعتقادات مکتب تشیع است.
ما در حد مسؤولیتمان قادریم بگوییم که از طرفی این طرحهای شیعه ی دوازده امامی در تشخیص هویت ومحور این حرکت تنها طرحهایی است که منسجم با فطرت انسان است واز طرفی حدیثهای متواتر این مسألة را إثبات می کند واین همان هدفی است که سعی در اثبات حقانیت آن داریم وآن از راه حرکتی برنامه ریزی شده به وسیله ی این مرکز خواهد بود که بر ادله ی عقلانی وهمچنین موروثهای صحیح ومورد اتفاق (سنت وقرآن وأحادیث و...) تکیه دارد. البتة چون نباید از تأثیر قلبی وعاطفی در ایجاد یک فرهنگ تفکری جدید وروشن وهدفدار در عقل انسان مسلمان غافل شویم، لذا این مرکز این جهت را مورد اهمیت قرار داده وآن را در رأس کارهای خود قرار داده است.
هدفها:
۱ - همان طور که قبلاً اشاره شد قضیه ی إمام مهدی (عجّل الله فرجه) چه در زمینه ی نظری وچه در زمینه علمی مستحق أهمیت دادن است.
۲ - مسأله امام مهدی (عجّل الله فرجه) آخرین حلقه برای تزهای شیعی است، همان طرحهایی که بیانگر فهم درست از اسلام می باشد. اسلامی که عبارت است از ایمان به خاتمیت حضرت محمد (صلّی الله علیه وآله وسلّم) وعترت بعد از او به صورت یکپارچه (هدایتگران اصلی وسادات بشریت) به طوری که قابل تفکیک نباشد، بنابراین دفاع از آنها وکاشت آن در قلبهای مؤمنان نحوه ی دیگر دفاع از کل مکتب تشیع است که بدون نظریه ی امامت فرو می پاشد.
۳ - مسألة إمام مهدی (عجّل الله فرجه) از چند جهت با بقیه ائمة (علیهم السلام) تفاوت دارد:
أ - امام (عجّل الله فرجه) در این زمان زنده می باشد واین مسأله در صورتی اهمیت خواهد داشت که در وجدان فرد تحقق پیدا کند وراه خود را در همه ی جامعه ی اسلامی پیدا کند.
ب - مسأله امام مهدی (عجّل الله فرجه) با موجی از تشکیکات وشبهه های شدید بیشتر از سایر ائمه به دلیل ناسامانی حوادث از موقع ولادت امام (عجّل الله فرجه) وغیبت صغری وهمچنین طول کشیدن مدت زمان غیبت کبری مواجه شده است.
ج - به دلیل اینکه مسأله امام مهدی (عجّل الله فرجه) مسأله ی اسلامی عام (شیعی وسنی) وانسانی جهانی است، در می یابیم که بسیاری به این مسأله مایلند وطمع دارند که این قضیه طبق اعتقادات وأفکار آنها وموافق با مکاتب آنها باشد، بنابراین باید این مکتب درست معرفی وتعیین شود وباید از معتقدات فرهنگ تشیع حمایت کنیم.
د - عدم وضوح فرهنگ مهدویت در مجتمع عراقی به دلیل کارهای رژیم سرنگون شده وجنگ آن با تمام نشانه های تشیع ودر همه ی زمینه ها ومهمترین آن قضیه انتظار ومنتظر (عجّل الله فرجه) است. قضیه ای که روح مبارزه با ستمگری وآماده شدن برای ظهور حضرت مهدی (عجّل الله فرجه) را بیداری می کند.
هـ - علاوه بر همه ی این مسائل بعضی از نفس های ضعیف را در می یابیم که به شدت وبا أنواع راهها ووسائل گوناگون می کوشند تا به چهره ی این شخصیت بزرگ یا یکی از پیروان او برای رسیدن به ثروتهای این دنیای فانی ورسیدن به اهداف شخصی بدون در نظر گرفتن موانع دین وترس از آخرت برسند.
بنابراین بخاطر این دلایل مهم وغیر از اینها این مرکز با تلاشهای قدردانی شده از حجت الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی وحمایت شده از طرف مرجعیت عالیقدر آیة الله سید علی سیستانی در نجف أشرف تأسیس شد تا راهنمایی باشد که راه منتظران را به وسیله ی فعالیتهای بحثهای متنوع آن روشن کند.
واحدها وبحثهای مختلف مرکز:
این نهاد در حقیقت پروژه ی فکری برای درسهایی پیرامون امام مهدی (عجّل الله فرجه) بر جهت تنوری وعلمی آن می باشد. بنابراین فعالیت این مرکز فقط به یک شکل عملی نخواهد بود به طوریکه این پروژه می تواند هسته ای برای پروژه های مهمتر وبزرگتر باشد، لذا این مرکز از قسمت های مختلف تشکیل شده است:
مدیر کل:
مسؤولیت مدیر کل خدمت به کارمندان مرکز وگروههای علمی وپیگیری کار آنها ومشارکت در پیشرفت عمل به صورت کلی از ناحیه ی اداری وعلمی می باشد، همچنین مراجعه ودیدن کتاب ها وانتشارات همراه با گروههای علمی به هدف چاپ آنها به اضافه ی پیگیری شانه ها وقسمت های مختلف وسعی در خدمت آنها تا حد امکان می باشد.
معاون اداری (مدیر عامل):
کار مدیر عامل متابعت از کارمندان ووظایف آنها وتدقیق در حضور وغیاب همچنین توزیع حقوق ماهانه، همچنین تشکیل آرشیو ها برای تمام شاخه ها وبخش ها می باشد. بعلاوه اینکه مدیر عامل نماینده ی مدیر کل در بسیاری از دیدارهای عمومی وخصوصی می باشد.
قسمت کتابخانه:
این قسمت از کتابخانه های گوناگون به سبب تنوع مصدرهای معرفی شده در آن تشکیل شده است وشامل:
۱ - قسمت کتابهای چاپی.
۲ - قسمت کتابهای خطی.
۳ - قسمت کتابخانه ی سمعی، بصری.
بخش تحقیق وتألیف:
هدف از این بخش تحقیق آثار مهدوی از جمله کتابها ومقاله ها ونامه های اثری می باشد ودر این قسمت اولویت به کتابها ونامه های تخصصی داده می شود که تا به حال نوری ندیده اند واین بخش را برگزیدگانی از محققین متخصص بعهده دارند. علاوه بر آن شامل گروه علمی اختصاصی که مسؤولیت تحقیق در شبهات وجواب به آنها مناسب با زمان وتمامی مراحل آن را دارند. ودر آنجا گروه دیگری متخصص تألیف می باشند.
بخش کامپیوتر:
در این بخش فعالیتهای کامپیوتری متعلق به مرکز انجام می شود از جمله تایپ حروف برای انتشارات مرکز تصحیح کامپیوتری همچنین طرح بوسترها وقابهای مخصوص وجلد کتابها در این قسمت است. به اضافه ی چاپ ونشر مطبوعات وبرنامه ریزی برنامه های کامپیوتری وتعمیر دستگاهها وهمراهی با بخشهای دیگر که به آن در همه ی قسمت ها نیاز است مربوط به این بخش می باشد.
بخش اینترنیت:
روشن است که بیشترین اهمیت اینترنت در آسان ونزدیک کردن رأی ها در تمام جهان است بنابراین مرکز از اینترنت برای سرعت بخشیدن برساندن معلومات تشیع (معلومات حقیقی ودرست) به تمامی خوانندگان استفاده کرده است وآن از راه ایجاد سایت های تخصصی مربوط به حضرت مهدی (عجّل الله فرجه) ممکن شده است تا پایگاه تبلیغاتی برای نشان دادن نظر فکری وعقیدتی مرکز همچنین تمام مطالب مربوط به مسأله إمام مهدی (عجّل الله فرجه) باشد.
بخش تبلیغاتی از راه اینترنت:
بعد از احساس به اهمیت شدید اینترنت در به سرعت رساندن معلومات وتوسعه ی چارچوب برقراری ارتباط بین دولتهای جهان مرکز با حرکتی با برکت بخش تبلیغاتی از راه اینترنت همراه با کادرهای فنی وعلمی مختص به آن را برپا کرد.
مجله ی انتظار:
با آنکه در مرکز از وسایل گوناگونی برای بالا بردن فرهنگ مهدوی در جامعه استفاده می شود با این حال نشر مجله نیز برای این مسیر فرهنگی یکی از اهداف مهم این مرکز پژوهشی تخصصی می باشد چرا که مجله یکی از نزدیکترین وسایل برای افراد است که می توانند آن را تهیه کرده وفرهنگ خود را به این وسیله بالا ببرند واین مجله برای معلومات عمومی همه می باشد وشامل دیدگاهی جدید برای بزرگداشت فرهنگ می باشد. واز حق این مجله است که در هر اجتماع وگروهی که در مسائل جدید مربوط به این فرهنگ ایستادگی می کند وارد شود.
اهمیت این مجله به خاطر آن است که اولین مجله ی مهدوی به زبان عربی می باشد وقبل از آن در مجله های عربی هیچ مجله ای معرفی نشده است که به این مسأله أهمیت دهد، لذا این مجله برای پاسخگویی به این احتیاج وبرای بالا بردن احساس مهدوی مهم نشر می شود.
بخش کودک مهدوی:
برای ایجاد علاقه ای بیشتر بین کودک مسلمان وبین مولایش حجت بن الحسن (عجّل الله فرجه) این مرکز بخش خاصی برای کودک ایجاد کرد تابه اهداف زیر برسد:
۱ - تعریف لازم وکافی از امام برای کودک.
۲ - بیشتر کردن دوستی امام در دل کودکان.
۳ - کار زیاد برای به دست آوردن رضای او.
بخش تبلیغات:
این بخش مسؤولیت تبلیغاتی را برای رسیدن به هدف بالا بردن آگاهی عمومی در مسأله امام مهدی (عجّل الله فرجه) از طریق چاپ بوسترها وتقویم های سالانه وبرچسب های دیواری وسالنامه ی منتظر وقابهای بزرگ نوری در میدان ها وراههای عمومی که در آن بعضی از حدیثها وروایات ودعاهای مخصوص به امام (عجّل الله فرجه) ذکر شده است بعهده دارد.
بخش انتشارات:
بخش انتشارات به عنوان نتیجه ی نهایی بقیه بحثهای این کانون می باشد. بنابراین از طریق فعالیتهای بخشهای گوناگون در این مرکز بسیاری از کتابهای متعلق به امام مهدی (عجّل الله فرجه) ومجله ی انتظار وسالنامه ی منتظر وداستانهای مهدوی کودکانه وبسیاری از بوسترها وتقویمها وغیره منتشر شده است.
بخش خواهران:
فعالیت این بخش برای فعال کردن وثابت کردن عقیده ی مهدوی در جامعه زنانه است. واین هدف از طریق فعالیت های زیر به دست می آید.
۱ - ایجاد جلسه ها وسخنرانی های مختلف.
۲ - مسابقه های ماهانه وغیره.
۳ - فعالیت در مدرسه های دخترانه از ابتدائی (دبستان) تا دانشگاهها.
۴ - فعالیت وهمراهی این بخش با سیر بخش های این مرکز.
بخش روابط عمومی:
فعالیت این قسمت به روابط دوستانه در تمام زمینه های اجتماعی از جمله زمینه ی حوزوی ودانشگاهی خلاصه می شود، همچنین ایجاد روابط با مؤسسه ها وشخصیت های فرهنگی مختلف برای یاری واصالت بخشیدن به این حرکت مهدوی می باشد.
بخش ترجمه:
این بخش یکی از قسمت های تازه تأسیس شده است وأهمیت آن احتیاجی به توضیح ندارد چرا که می دانیم ایجاد رابطه ی فکری بین امتهای مختلف وزبانها وأفکار مختلف از طریق انتقال افکار مهدوی از زبان عربی به بقیه زبانها وبر عکس می باشد.
بخش پیگیری وآمارگیری:
این بخش أهمیت مخصوصی دارد چرا که سنگ اساسی برای شناسایی چگونگی حرکت است که از راه آن پیگیری بسیاری از فعالیت ها در مورد امام مهدی (عجّل الله فرجه) امکان دارد.
همچنین پیگیری مسأله انتظار از دو جهت منفی ومثبت وشناسایی رأی دیگران وپیگیری راههای آنها باعث آسان شدن راههای سخت نزدیکی به آنها ووحدت با آنها می شود.
از اینجا است که این قسمت بسیار به پیگیری مجله ها ومقاله ها وبحثهای مختلف اینترنتی وحرکتهای منحرف وگمراه وماهواره ها وجمع کردن آمارهای زیاد راجع به مسائل گوناگون مهدوی وفعالیتهای دیگر اهمیت می دهد.
بخش برنامه ریزی:
این بخش برنامه ی کلی برای حرکت مرکز را رسم می کند وآن از راه ایجاد برنامه های سالانه یا پنج ساله، همچنین طرح برنامه ها وچگونگی انجام آنها وبررسی جوانب مثبت ومنفی هر برنامه می باشد واین کانون به وسیله ی این برنامه ها سعی در حل مشکلات وایجاد حلهای مناسب برای آن را دارد.
شاخه های مختلف مرکز:
واحد کوت: افتتاح این مرکز در شروع سال ۲۰۰۶ به همکاری قدر دانی شده از جانب مؤسسه ی حوراء زینب (علیها السلام) به إتمام رسید.
فعالیتهای گوناگون این واحد به همکاری افراد است شامل:
۱ - دعوت شخصیتهای علمی برای گرفتن سنخرانی ها وجلسه های اختصاصی.
۲ - (برگزاری) اجراء مسابقات گوناگون ودر همه ی زمینه ها وهمه ی مراحل.
۳ - برگزاری وایجاد نمیشگاههای علمی وفنی مختلف در این شهرستان.
واحد قم:
این واحد فعالیت خود را در سال ۲۰۰۵ آغاز کرد تا مهمترین وضروری ترین حلقه دومین وبزرگترین جامعه ی دینی برای گروه باشد.
تا زیر سایه ی آل محمد (علیهم السلام) از این سرچشمه ی علمی استفاده کند علاوه بر اینکه در این واحد تمامی چاپ ها وانتشارات مرکز در تمام مناطق جهان نگهداری ومورد أهمیت قرار داده می شود.
همینطور این بخش روابط فرهنگی با سیر مؤسسات وشخصیتها که فعالیت مهدوی دارند بر قرار می کند.

رتبه رتبه:
  ۰ / ۰.۰
نظرات
بدون نظرات

نام: *
كشور:
ايميل:
متن: *
بررسی کاربر: *
إعادة التحميل
 
شبكة المحسن عليه السلام لخدمات التصميم